Zadaj pytanie dot. kolagenu:
kom. 608 036 288
gg: 1791748
Kontakt e-mail:

Godziny otwarcia:
sklep czynny 24h/dobe

Wiedza o kolagenie i jego działaniu

Colla - klej, genno - rodzić. Klejorodny - w tłumaczeniu z greki. To słowo oddaje funkcję kolagenu będącego białkiem s p a j a j ą c y m elementy komórkowe, umożliwiającym powstanie z pojedynczych komórek tkanek i narządów. Kolagen przez całe życie organizmu pozostaje w stałej wymianie. Najtrwalszy jest w kościach, gdzie wymiana następuje co rok, zaś najmniej trwały w wątrobie, gdzie trwa to miesiąc.

 Kolagen to białko proste, zbudowane wyłącznie z aminokwasów, należące do białek włóknistych, czyli mówiąc ściśle, fibrylarnych skleroprotein. Zbudowany jest z długich, spiralnych łańcuchów peptydowych, w których występuje od 19 do 105 aminokwasów. Najważniejsze z nich to: prolina, glicyna, hydroksyprolina i hydroksylizyna, przy czym ostatnie dwa nie występują praktycznie w białkach innych.

Z kolei aminokwasy zbudowane są z pierwiastków węgla, tlenu i wodoru, wchodzących w reakcje z atomami azotu. Połączenie się co najmniej stu aminokwasów prowadzi do powstania łańcucha polipeptydowego. Tak rodzi się białko. Tak powstaje również kolagen.  

W przypadku kolagenu, skład aminokwasowy jego łańcuchów powoduje, że tworzą one spiralę przybierającą kształt przestrzenny i nazywaną s u p e r h e l i s ą .


Istotną cechą superhelisy kolagenowej jest powtarzająca się sekwencja trzech reszt aminokwasowych, o ogólnym wzorze _X_Y_Z , gdzie reszty Y i Z wbudowane są w łańcuch polipeptydowy. Spirala łańcucha białka podtrzymywana jest przez słabe wiązania wodorowe. Wiązania te w kolagenie stanowiącym skład żywego organizmu mogą ulec zerwaniu w okresie choroby, np. w ostrych stanach zapalnych. Jest to jeden z powodów, z jakich człowiek umiera, gdy temperatura jego ciała przekroczy 42oC. Z tego samego powodu kolagen   uzyskany z ryb słodkowodnych, despiralizuje się powyżej temperatury ich naturalnego środowiska.


 Kolagen wchodzący w skład naszej skóry uporządkowany jest tak, jak na rysunku górnym. Żaden z kolagenów stosowanych w światowej kosmetologii jako implanty i składniki kremów nie zachowuje potrójnej helisy.
Na tym właśnie polega genialność polskiego wynalazku.

Rozpad potrójnej helisy w kolagenie uzyskiwanym z ryb, następuje również niezwykle łatwo. Wystarczy choćby zaczątek procesu rozkładu, spowodowany np. przeniknięciem bakterii lub znaczący wzrost temperatury białka przez zaledwie kilkadziesiąt minut, aby cząsteczki uległy despiralizacji. Kolagen traci wówczas aktywność biologiczną i zdolność dołączania do bliźniaczych cząsteczek w skórze. Powoli ulega denaturacji, a następnie koagulacji. Przestaje być eliksirem młodości, zamieniając się w zwyły żel nawilżający. Amerykańscy [E.Gibson, L.Chang 2002] i francuscy [J.Roche 2003] badacze podnoszą tu obok czynnika temperatury i odczynu kwaśnego, również czynnik czasowy, w kontekście procesu wchłaniania się preparatu kolagenowego.
Należy bowiem zwrócić uwagę, że nawet najlepsze ze znanych dotąd preparaty kolagenowe, wytwarzane przez polskich producentów zachowują trwale strukturę przestrzenną kolagenu jedynie do 26,3oC i wydaje się to być granicą osiągnięć biotechnologii. Chciaż obecnie firma Inventia - producent Nowej Formuły Q5-26 - wprowadziła pewne unowocześnienie - usunęła ze składu swoich produktów naturalny stabilizator parabenowy co przyczyniło się bezpośrednio do poszerzenia spektrum temperatury w których kolagen   nie ulega rozpadowi i jest bezpieczny od 5 do 28 stopni.

Temperatura ludzkiego ciała - ok. 37oC despiralizuje kolagen podawany w żelu wchłanialnym po około 50-55 minutach.
Nie wystarczy zatem wyodrębnić po prostu ze skóry rybiej kolagen i zemulgować go do postaci żelu, aby twierdzić, że posiadło się eliksir młodości - jak próbują to czynić już niektóre firmy.

Preparat posiadający obiektywne właściwości naprawcze skóry, powinien spełniać zdaniem klinicystów cały szereg warunków. Obok wyżej omówionych, produkowany być musi z białka o względnej masie cząsteczkowej tropokolagenu znacząco mniejszej od 350 000, jaką posiada kolagen   w tkance skóry ludzkiej [G.Reich 1970].
Kolagen Naturalny proponowany na rynku przez COLWAY pozyskiwany jest we względnej masie cząsteczkowej 250 000 - 310 000, co pozwala mu w czasie znacznie krótszym od progu zagrożenia despiralizacją powodowaną temperaturą ciała - wniknąć w skórę i rozpocząć wbudowywanie się w tkanki, bez utraty potrójnej helisy.
Żaden inny producent kolagenu ani w Polsce, ani na świecie, nie uzyskał pozytywnej opinii specjalistów branży biochemicznej, biotechnologicznej i medycznej w zakresie wyżej postawionego zagadnienia!

Aby dokładnie zrozumieć, na czym właściwie polega rewolucja w kosmetologii, którą właśnie zapoczątkowaliśmy należy wiedzieć, że : koalgen, elastyna - to proteiny podporowe skóry, zapewniające jej odpowiednie napięcie, nawilżenie, sprężystość, elastyczność i jędrność.
Od mniej więcej 25 roku życia, skóra ludzka zaczyna powoli tracić te cechy, podobnie jak mięśnie tracą siłę, a kości ubożeją w wapń. Wszystkie te objawy starzenia się człowieka wynikają z postępującego deficytu kolagenu rozpuszczalnego, którego biosynteza jest z wiekiem coraz słabsza.
Po trzydziestym roku życia, u każdego praktycznie człowieka rozpoczyna się zanik gruczołów łojowych i potowych oraz postępujące wysychanie i wiotczenie skóry. Pojawiają się zmarszczki. Dzieje się tak wskutek osłabienia włókien elastyny i kolagenu, stanowiących najważniejsze składowe podścieliska łącznotkankowego. Wolne rodniki, toksyny i enzym zwany kolagenazą niszczą włókna białkowe, a w organizmie spada poziom mikroelementów i witamin stymulujących naturalną produkcję kolagenu przez fibroblasty i chondrocyty.

Obrót kolagenu w organizmie trwa przecież nadal, lecz im bliżej starości, tym procesy degradacji zaczynają przeważać nad procesami syntezy, szczególnie syntezy kolagenu rozpuszczalnego, który zapewniał dotąd skórze elastyczność i możliwość pęcznienia, dzięki zdolności wiązania wody.

Kolagen Naturalny jest wodnym roztworem kolagenu z elastyną, z dodatkiem stabilizatorów oraz kwasu mlekowego. Zrezygnowanie przez polskich wytwórców z suplementacji produktu jakimikolwiek barwnikami i aromatami nie wynika z mody na ekologię, lecz podyktowane jest troską o maksymalną ochronę potrójnej helisy. Kwas mlekowy jest odczynem kwasowym, który strukturze przestrzennej włókien nie zagraża, natomiast działając keratolitycznie przyspiesza złuszczanie naskórka i rozjaśnianie plam. Rozluźniając zaś komeocyty, pozwala docierać rybim fibrylom przemycanym w cząsteczkach wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega 3 i Omega 6 do włókien im bliźniaczych w skórze, zanim temperatura ciała zagrozi ich budowie spiralnej.

Żel wchłanialny proponowany przez COLWAY, tworzy po przeniknięciu do skóry siateczkę proteinową, stanowiącą rusztowanie dla nowego kolagenu produkowanego przez fibroblasty. Siatka ta wiąże wodę i substancje lipofilowe. Badania przeprowadzane na komórkach hodowli tkankowej skóry ludzkiej, pod mikroskopem świetlnym i elektronowym, potwierdziły zwiększone wytwarzanie kolagenu przez fibroblasty, pogrubienie naskórka, zwiększenie ilości mucyny i substancji śluzowych w warstwie brodawkowej skóry.

Zdolności tego preparatu do wchłaniania się szokują klinicystów. Po trzydziestu kilku minutach od nałożenia na epidermę - kolagen zaczyna wbudowywać się w komórki skóry właściwej. Po niespełna dwóch dobach, stwierdza się istotne podwyższenie poziomu hydroksyproliny wokół chondrocytów produkujących kolagen w kościach. Są to obiektywne wyniki testów różnych ośrodków, korelujące ze sobą. Kolagen Naturalny uzyskał również bardzo pozytywne oceny gabinetów kosmetycznych, zakładów fryzjerskich, studiów paznokcia, ośrodków odnowy biologicznej, a przede wszystkim w ankietach konsumenckich.
Tyle na temat roli tego wspaniałego produktu w kosmetyce.

Nie istnieją jak dotąd żadne udokumentowane klinicznie przeciwwskazania do stosowania. Osoby uczulone na białko rybie nie stanowią nawet promila populacji. Do czasu zakończenia badań można ostrożnie domniemywać, że przeciwwskazaniami mogą być: chemioterapia, choroby z grupy kolagenoz, dieta niskobiałkowa w ciężkiej niewydolności nerek. Ze względów czysto prawnych nie należy też raczej zalecać kolagenu kobietom w ciąży, co jest zresztą trudno wykonalne z uwagi na jego skuteczność w zapobieganiu rozstępów.

Różnice pomiędzy wiedzą publikowaną o kolagenie rybim przez COLWAY a innymi wytwórcami:
 

  • nie boimy się mówić, dlaczego polskiego kolagenu nie kupiły z prawem wyłączności wiodące koncerny kosmetyczne i podbój świata zaczyna on w sprzedaży bezpośredniej

  • jest to produkt niedoskonały, trudny do dystrybucji w sieci detalicznej, wskutek niemożności udzielenia nań bezwarunkowej gwarancji

  • przechowywany w temperaturach innych, niż zalecane dla wypracowanej formuły, traci cechy eliksiru młodości i zamienia się w zwykły żel nawilżający

  • wytwórcy innych żelów transdermalnych na bazie kolagenu , mało i niechętnie wspominają o tym, jakie temperatury znosi ich produkt, zachowując biologiczną aktywność, uwarunkowaną podtrzymaniem potrójnej helisy, jak również o tym, jak ma się temperatura ciała ludzkiego do czasu wchłonięcia przez komórki skóry właściwej cząsteczek białkowych, aplikowanych jej poprzez nałożenie na naskórek...


Strona głównaStrona główna